INTERES PUBLIC

INTERES PUBLIC

SCRISOARE DE ASTEPTARI

RAPOARTE ANUALE

POLITICA DE CALITATE

Politica în domeniul calităţii, specifică S.  UZINA  AUTOMECANICA  MORENI  S. A., are la bază următoarele principii :
 Calitate orientată spre piaţă
 Responsabilitate pentru managementul calităţii
 Conştiinţa calităţii
 Managementul calităţii orientat spre procesele tehnologice
Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a S M C au constituit preocuparea noastră permanentă, context în care, în anul 2013 a fost implementat Sistemul de Management Integrat.
Actualmente, confirmarea implementării acestui sistem în cadrul societăţii noastre, este reprezentată de următoarele certificate emise de către organismul de certificare PARTNER  CERT:
 Certificat nr. 199 C _ cerinţe standard SR EN ISO 9001 : 2008  
 Certificat nr. 146 M _ cerinţe standard SR EN ISO 14001 : 2005
 Certificat nr. 125 OHSAS_ cerinţe standard SR OHSAS 18001 : 2008
Începând cu anul 2000, calitatea construcţiilor mecano-sudate, a nivelului de pregătire a personalului implicat în această activitate, a dotărilor existente, şi-au găsit confirmarea în certificatele eliberate de către:   
– EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING, JOINING AND CUTTING
SLV MŰNCHEN
INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING
            În acest domeniu de activitate, dovada  îndeplinirii cerinţelor standardului ISO 3834 Part 2 – Doc. IAB – 340, este reprezentată de Certificatul Nr. 022 / 2 / 2016, Rev. 0, emis de către INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

INTERES PUBLIC

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. – Matei Laura, Consilier Juridic, Nitoiu Gabriela, Director Economic.
Rapoarte evaluare 2019
Rapoarte evaluare 2020
Rapoarte evaluare 2021
Rapoarte evaluare 2022
Rapoarte evaluare 2023
Formulare
Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971

Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

– http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437

Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002

– http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332

Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare
– http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873
Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909
Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
– http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231
Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732
Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112
Email: juridic@uamoreni.ro, economic@uamoreni.ro

ro_RORomanian