About us

About us

Historic


A fost înființată în toamna anului 1968, sub numele de IAM, având ca principal obiect de activitate, fabricarea de autovehicule blindate pe roți.
Pe parcursul celor 55 de ani, a realizat peste 15 000 de produse , majoritatea destinate exportului în spaţiul ex-Sovietic, fosta Republica Democrată Germană, Algeria, Bangladesh.
Produsele fabricate la UAM au participat la multe misiuni de securitate și stabilitate, de menținere a păcii și a ordinii publice în diferite țări precum : Iugoslavia, Irak, Afganistan Urmând tendința generală a reconversiei industriei militare, uzina de la Moreni a trecut și la fabricarea de produse civile și de asemenea la practicarea și dezvoltarea unei game largi de servicii. Proiectarea asistată de calculator și noile tehnologii folosite la Moreni (tăierea tablelor de blindaj cu instalație LASER, instalație de călire în mediu controlat, instalație de sudură MIG-MAG-WIG) asigură materializarea proiectelor în produse de înaltă calitate. Pentru a realiza toate acestea, fabrica a dezvoltat un sistem de control bazat pe standardul SR EN ISO 9001 – 95, UAM fiind acreditată de Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere încă din 1997.

CONDUCEREA SOCETAȚII

General Manager
Jr. Constantin TOCAN – automecanica@uamoreni.ro
Technical Manager
Ing. Ioan MANU-tehnic@uamoreni.ro
Economic Manager
Ec. Gabriela NIȚOIU-economic@uamoreni.ro
Commercial Director
Ing. Alexandru FLORESCU-comercial@uamoreni.ro


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


VASILE DRAGOS SEBASTIAN  – Președinte Consiliul de Administrație


DINU VALERIU – Membru


BODOLAN-COTAN-ALEXIE CONSTANTIN – Membruen_USEnglish